Politica de confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal a site-ului snookerinfo.ro

1. Informații generale

În conformitate cu dispozițiile GDPR:

„date cu caracter personal” (în continuare, Datele) reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă;

„persoană fizică identificată sau identificabilă” (în continuare, Persoana vizată) este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal (Politica de confidențialitate) are rolul de a vă informa cu privire la modalitatea de prelucrare a Datelor de către snookerinfo.ro (în continuare, Site-ul).

Concret, documentul prezintă în detaliu informații cu privire la următoarele aspecte, importante în contextul intrării în vigoare a noii legislații:

Categoriile de Date prelucrate;

Scopurile și temeiurile prelucrării Datelor;

Durata prelucrării Datelor;

Dezvăluirea Datelor;

Transferul Datelor;

Drepturile de care beneficiați în calitate de persoane vizate și modul de exercitare a acestora.

2. Categoriile de Date colectate și prelucrate

Vizitatorii sau utilizatorii Site-ului snookerinfo.ro

Dacă sunteți vizitator sau utilizator al Site-ului, vom prelucra Datele dumneavoastră, pe care le furnizați în mod indirect în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi:

Informaţii automate:

Primim și stocăm anumite tipuri de informații de fiecare dată când interacționaţi cu noi. De exemplu, la fel ca multe site-uri web, folosim “cookie-uri” și obținem anumite tipuri de informații atunci când accesaţi site-ul nostru. Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesaţi Politica de utilizare Cookie-uri.

Nu prelucram date cu caracter personal cum ar fi nume, prenume, adresa de mail etc. Site-ul nu ofera posibilitatea de a crea cont de utilizator. Orice link care presupune crearea unui cont de utiliztor pe site nu are legatura cu snookerinfo.ro. Nu ne asumam raspunderea pentru accesarea acestor link-uri de catre dumneavoastra.

3. Scopurile și temeiurile prelucrării

Vizitatorii sau utilizatorii Site-ului:

Dacă sunteți vizitator și/sau utilizator al Site-ului, prelucrăm datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

Efectuarea diverselor analize și raportări privind modul de funcționare a Site-ului și în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul nostru legitim de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este realizata prin platforma de analiza si statistici Google Analitycs.

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Vom pastra datele colectate in mod indirect prin serviciul Google Analitycs pe o perioada nedeterminata, atata timp cat vom detine site-ul snookerinfo.ro.

5. Datele colectate în mod automat

Când vizitați Site-ul, noi colectăm date în mod automat prin browserul sau dispozitivul dumneavoastra, prin utilizarea Site-ului de către dumneavoastra sau prin utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare. Vă rugăm să consultați Politica de utilizare Cookie-uri, pentru informații suplimentare cu privire la aceste practici.

6. Transferul datelor

Este posibil ca datele pe care le colectăm prin intermediul Site-ului să fie stocate și procesate în altă ţară în care angajăm furnizori de servicii, țări doar în Spaţiul Economic European (SEE).

Ţările din SEE implementează acelaşi Regulamente de protecţie al datelor cu caracter personal, garantând un nivel de protecţie adecvat şi conform.

7. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

a. Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către snookerinfo.ro, conform celor descrise în prezentul document, informare care se va face direct pe site.

b. Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea snookerinfo.ro cu privire la prelucrarea Datelor, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, cum ar fi modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.;

c. Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

- acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

- în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

- în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

- în cazul în care Datele au fost prelucrate ilegal;

- în cazul în care Datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

e. Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

- persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

- prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii Datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

- snookerinfo.ro nu mai are nevoie de Datele în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

- persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

f. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi Datele într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste Date să fie transmise de către snookerinfo.ro către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

g. Dreptul la opoziție;

În ceea ce privește activitățile de prelucrare, opozitia se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:

- în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca Datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al snookerinfo.ro sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care snookerinfo.ro poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

- în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

h. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

i. Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

8. Servicii terță parte

Această Notificare de confidențialitate nu abordează, și noi nu suntem responsabili pentru practicile de colectare, utilizare, dezvăluire sau de securitate, sau alte practici, ale oricărei terțe părți, inclusiv orice terță parte care rulează un serviciu la care Site-ul nostru furnizează link-uri. Includerea unui link în cadrul Site-ului nostru nu implică faptul că noi aprobăm serviciul către care direcționează link-ul.

9. Versiuni

Politica intră în vigoare la data de 19.01.2024. În măsura în care se va impune, vom modifica și/sau adapta pe parcurs Politica, in functie de modificarea măsurilor noastre de securitate și protecție a acestor date.

Actualizat la data de 19.01.2024.

SNS

Twitter Facebook YouTube Pinterest